Referat fra generalforsamlingen 2021

 

Referat fra generalforsamling den 2. september 2021 kl. 19:00 på Hovedbiblioteket i Esbjerg, Nørregade 19, 6700 Esbjerg – lokale Storm På salen på 1. sal

 

 1. Valg af dirigent: Bente Jensen.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning: Thea Conradsen. Beretningen blev godkendt og lægges på hjemmesiden.
 3. Forelæggelse af regnskab: Elsebeth Riisager. Regnskabet for 2020 blev godkendt, og Elsebeth oplyste, at der i øjeblikket er 51 medlemmer. 48 har betalt kontingent i 2020, 2 har betalt i 2021 og disse beløb vil fremgå af 2021 regnskabet. Herudover har vi Grethe Guldager som æresmedlem uden kontingent.
 4. Indkomne forslag:
  1. Bestyrelsen foreslår, at der ikke opkræves kontingent i 2021 pga corona og aflyste arrangementer: 6 stemte for og 6 stemte imod dette forslag. Forslaget er dermed forkastet i henhold til vedtægterne, og bestyrelsen skal opkræve kontingent for 2021.
  2. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer: Dette forslag blev vedtaget med alle 12 fremmødtes stemmer, og det gælder derfor fremadrettet, at bestyrelsen består af minimum 3 og maksimum 5 bestyrelsesmedlemmer. Dette skal korrigeres i vedtægterne.
  3. Budget og fastsættelse af kontingent: Kontingentet er 200 kr. for 2021. Elsebeth fremlagde budgettet for 2021, og der kom nogle kommentarer, som indarbejdes i et revideret budget, som udsendes til medlemmerne sammen med dette mødereferat. Foreningen betaler forholdsvis meget i bankgebyrer for at have Mobile Pay, men dette anses for nødvendigt. Det afprøves over to gange, om placering af større møder på Hovedbiblioteket medfører flere deltagere. Hvis ikke flyttes arrangementerne tilbage til Midtgård eller anden billigere/gratis lokation.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jenny Vind og Elsebeth Riisager modtog genvalg. Ingen af de fremmødte ønskede at indtræde i bestyrelsen. Dermed består bestyrelsen fremadrettet af Jenny, Elsebeth, Jytte Donner og Karen G Hansen.  Tak til Thea for hendes indsats som formand for bestyrelsen.
  5. Valg af 2 suppleanter: Mette Alsaker modtog genvalg på generalforsamlingen. Hanne Forsingdal blev efterfølgende spurgt, og accepterede også genvalg som bestyrelses-suppleant.
  6. Valg af revisor og suppleant til revisor: Anni Guldmann har efterfølgende bekræftet, at hun gerne vil fortsætte som revisor. Ligeledes har Dorthe Waldemar bekræftet, at hun fortsætter som suppleant til revisor.
  7. Eventuelt: Forskellige emner blev drøftet herunder mulighed for at bruge et lidt større beløb til bus på udflugten. Måske også bruge lidt mere på foredragsholder(e). Større synliggørelse af vævekredsen på containersalget (plakat, stander/banner), optimering af Facebook, eventuelt også på Instagram.

Aftenen blev afsluttet med kaffe og kage og bankospil.

 

Bestyrelsens beretning for 2020.

Igen et år er gået og alle har været påvirket af corona. Det har betydet mange aflyste arrangementer. Det har blandet andet betydet, at vi først nu kan afholde vores generalforsamling.

Årets arrangementer:

Hele Danmark og verden var lukket ned på grund af corona og det betød at foråret var uden arrangementer. Den almindelige generalforsamling blev udskudt til den 24 august 2020. 

Den 22 oktober havde vi ekstraordinær generalforsamling, da vi manglede et bestyrelsesmedlem og samme dag afholdt vi arrangementet Op af tasken, hvor vi gerne ville se, hvad I gik og puslede med derhjemme eller i vævestuerne.

Billedvæverne havde udstilling fra 28 august til og med efterårs ferie i Tamburs have. Dette var vel besøgt. Udstillingen var så flot.

Folk og kultur i Janderup den 4 til 12 juli skulle vi have deltaget i, men dette blev desværre aflyst. De har allerede nu meldt en ny dato ud nemlig den 9. - 17. juli 2022. Dette er Danmarks største arbejdende udstilling.

Høstmarked på Midtgaard skulle have været afholdt søndag den 6 september, men blev også aflyst. Høstmarkedet er en hyggelig dag med social samvær og hvor foreningens fokus er at vise vævning for de besøgende.

Den 16 maj samt den 16 oktober skulle vi have besøgt Vadehavsvæverne i Ballum, men besøget den 16 maj blev udsat til den 16 oktober og de måtte begge aflyses aflyst pga. corona og restriktioner.

Den 19 november plejer vi at afholde juleafslutning. Julen er en dejlige tid med samvær og søde sager, men dette arrangement blev desværre også aflyst.

Vi fra bestyrelsen vil takke medlemmerne og håber at mange vil komme med forslag og støtte op omkring de kommende arrangementer, hvor vi vender stærkt tilbage med et fyldt program med masser af vævning og samvær.