EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 20

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling 22/10-2020 kl. 19.00 på Midtgård.

Agendaen bestod af 2 punkter:

1. Valg af bestyrelsesmedlem

2. Eventuelt.

    I.        Hanne Forsingdal blev valgt til dirigent og fastslog, at den ekstraordinære             generalforsamling var lovligt indkaldt.

   II.        Valg af bestyrelsesmedlem: Ud over de 4 bestyrelsesmedlemmer var der desværre kun 4 yderligere medlemmer til stede, og ingen af disse ønskede at blive valgt til bestyrelsen. Jytte Donner var ikke til stede under den ekstraordinære generalforsamling, men havde forud givet tilsagn om, at hun ville lade sig vælge som det 5. bestyrelsesmedlem, hvis der ikke var andre, som meldte sig. Hermed er Jytte valgt til bestyrelsen.

   III.        Eventuelt: Der blev ikke taget nogen beslutninger om følgende punkter, som bliver taget op til diskussion under de kommende bestyrelsesmøder:

a)    Kunne det være en idé at komme med forslag til vedtægtsændringer med det formål at reducere antal bestyrelsesmedlemmer til 3 personer?

b)    Giver det fortsat mening at have 2 foreninger? (Sydvestjysk Vævekreds og Vesterhavsvæverne)

c)    Hvordan kan man give medlemmer udenfor vævestuen gode væveoplevelser? Etablering af vævecafé? Spændende foredrag, hvor vi også kunne invitere andre vævekredse?

d)    Kan vi finde et mere centralt beliggende mødested, som kan nås med offentlig trafik?

e)    Billedvæverne har indgået aftale om særlig åbningstid for gobelinudstillingen i Ølgod. Hvis de nye corona regler tillader det, bliver der udsendt invitation til alle med krav om tilmelding.