VÆVEKREDSENE I DANMARK

Sydvestjysk vævekreds er medlem af Vævekredsene i Danmark. 

Du kan holde dig opdateret via denne hjemme: 

https://www.vaevekredsene.dk/